9.6. Patient som ej kan klassificeras annorstädes

vuxen

Ö99

Orsak

Används endast i nödfall och när andra PBT inte kan användas!

Omfattar ej:

Definierat PBT inkl. ”PBT-övrigt” inom respektive avsnitt.

Detta PBT ställer mycket höga krav på en adekvat dokumentation angående såväl anamnes som status samt anledningen till att annat PBT ej är relevant.

Initial bedömning

A B C D E

Riktad anamnes

Se basalpatient

S

O

P

Q

R

S

T

A

M

P

L

E

Undersökning

Vital-parametrar/

status

Basal

Riktad

EKG på vid indikation.

Behandling

Basal

Mål för behandling

Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”, kap. 2.1

Övervakning

Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)